REKLAMACE

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

POSTUP REKLAMACE

Přihlaste se ke svému účtu. Na stránce http://shop.lasting.eu/cs/contact-us vyplňte formulář podle následujících pokynů.

Předmět vyberte "Reklamace". Emailová adresa by se Vám měla vyplnit automaticky. Následně vyberte číslo objednávky a produkt který chcete reklamovat. Ve správě popište stručně o jakou závadu jde, případně doporučujeme přiložit fotku závady pro lepší posouzení reklamace.

Po odeslání formuláře Vás budeme co nejdříve kontaktovat s dalšími informaci jak postupovat.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Pro urychlení reklamace doporučujeme přiložit kopii potvrzujícího emailu, případně kopii daňového dokladu o zakoupení zboží.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Dodavatel  posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona 14 dní.

 

ADRESA DODAVATELE

Lasting Sport s.r.o.

Mánesova 1770
356 05 Sokolov
Czech Republic

Telefon +420 352 628 313

 

PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně všech dokumentů. Zboží lze vrátit osobně nebo poslat řádně zabaleno doporučenou zásilkou (ne na dobírku, zásilky, které nám zákazníci pošlou na dobírku, nebudou převzaty). Zboží bude překontrolováno a následně bude vyplacena kupní částka na číslo bankovního účtu uvedeného zákazníkem v reklamačním protokolu k zásilce nebo jiným způsobem.

 

PRÁVO DODAVATELE NA ODSTOUPENÍ

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli. Přihlaste se ke svému účtu. Na stránce http://b2b.lasting.eu/cs/contact-us vyplňte formulář podle následujících pokynů.

Vyberte předmět "Reklamace". Následně vyberte číslo objednávky a produkt, který chcete reklamovat. Ve správě můžete popsat důvod vrácení zboží.

Po odeslání formuláře Vás budeme co nejdříve kontaktovat s dalšími informaci jak postupovat.

Pro urychlení reklamace doporučujeme přiložit kopii potvrzujícího emailu, případně kopii daňového dokladu o zakoupení zboží. 

Při odstoupení doporučujeme přiložit kopii potvrzujícího emailu, případně uvést číslo faktury, nebo předložit originál případně kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.).